Witamy w Małej Akademii!

Prywatne przedszkole w Gdyni

Drogi Rodzicu,

Wyobraź sobie zabytkowy, przestrzenny dom, ocieniony ogród z przedwojenną magnolią i dziką jabłonką, miejsce gdzie czas dla Twojego Dziecka płynie spokojniej, przy dźwiękach dobrej muzyki, starannie dobranej literatury, gwarze dziecięcych głosów i ciekawych opowieściach mądrych, subtelnych nauczycieli. Gdzie rytm zajęć i dnia wyznaczają nadchodzące pory roku, ważne święta, a wraz z nimi zmieniający się świat za oknem.

Prywatne przedszkole w Gdyni w stylu retro, ale z dostępem i wykorzystaniem najwartościowszych osiągnięć współczesnej pedagogiki, psychologii i edukacji.

A wszystko to w ramach kameralnej, z podobnym szacunkiem myślącej o Twoim Dziecku, społeczności.

Dla tworzących je pedagogów Przymierze oznacza rodzaj pochylenia nad dzieckiem i jego rozwojem.

Jest wyrazem szacunku dla delikatnej, kształtującej się osobowości, dla intensywności odczuć Dziecka, radości i lęków, dla zmienności nastrojów, dla dziecięcego egocentryzmu i wielkiej ciekawości świata.

Przymierze zapewnia dzieciom holistyczny rozwój poznawczy, wstęp do dwujęzyczności, przygotowanie do szkół prywatnych i międzynarodowych, uważne pielęgnowanie emocji, budowanie relacji i poczucia wspólnotowości, uczy szacunku wobec humanistycznych wartości.

Drogi Rodzicu,

Przymierze z Dzieckiem zaprasza Cię do bardzo zindywidualizowanej wizji współpracy i relacji: rodzic – nauczyciel.

To świat wzajemnej życzliwości, porozumienia, ciekawości, taktu,
wspólnego rozwiązywania trudnych spraw, wspólnego wspierania Dziecka w możliwościach pełnego i twórczego rozwoju oraz dyskretnego wspierania Cię, w trudnych do przewidzenia w życiu rodzinnym, momentach.

Taki rodzaj współpracy sprawia, że Przymierze z Dzieckiem już od 13 lat zachowuje swoją jakość i trwałość.

Zapraszam
Agnieszka Górska z zespołem MATP