Oferta Edukacyjna

Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa.

Oferta edukacyjna Małej Akademii realizowana jest metodami zabawowymi bądź poprzez krótkie, stymulujące rozwój intelektualny, zajęcia dydaktyczne.
Chłopiec z książką

 • Program nauczania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN
 • “Dziecięca matematyka” Edyta Gruszczyk- Kolczyńska
 • Elementy pedagogiki Montessori i Waldorfskiej
 • Mindfullness
 • Muzyka klasyczna dla najmłodszych
 • Muzyka relaksacyjna i współczesna
 • Literatura dziecięca
 • Wybrane propozycje z dziedziny malarstwa jako stymulacja dziecięcej wyobraźni

Zajęcia przedmiotowe (wszystkie w cenie czesnego):

 • język angielski – codziennie, naukę języka łączymy z rytmiką, ruchem i muzyką,
 • zajęcia dydaktyczne z elementami pedagogiki Montessori i Waldorfskiej,
 • spotkania z Mindfullness (Warsztaty Uważności), prowadzone przez certyfikowaną trenerkę,
 • zajęcia związane z literaturą dziecięcą,
 • twórcze warsztaty plastyczne,
 • warsztaty montessoriańskie,
 • rytmika,
 • karate,
 • gimnastyka,
 • indywidualne zajęcia z logopedą – 2 razy w miesiącu.

Za dodatkową opłatą:

 • konsultacje z psychologiem i terapeutą (w razie potrzeby, na życzenie rodziców).