Opłaty

Zajęcia przedszkolne:

Wpisowe (jednorazowe, bezzwrotne) – 1840 zł

Czesne (8 godzin dziennie ) – 1840 zł / miesiąc. Miesiąc wakacyjny (lipiec lub sierpień) – bezpłatny.

1 godzina adaptacyjna przygotowująca do pełnego uczestnictwa w zajęciach – 50 zł

Czesne płatne jest do 7 dnia każdego miesiąca na konto MATP Przymierze z Dzieckiem.

Posiłki:

Posiłki (śniadania, obiady, podwieczorki) przywożone są przez firmę cateringową obsługującą przedszkola.

Posiłki w cenie 16,50 zł -18,50 zł płatne są bezpośrednio aktualnemu cateringowi przez internetową platformę płatniczą, w zależności od ilości zamówionych w miesiącu posiłków.