Założenia Programowe

“Celem wychowania jest przede wszystkim umożliwić dziecku odkrycie osoby, którą chce być, pozwolić mu być zadowolonym z siebie samego i ze swojego sposobu życia…”
Bruno Bettelheim

Szczęśliwe, twórcze dziecko

 • Harmonijny rozwój emocjonalny, psychoruchowy i intelektualny dzieci wspomagany wiedzą, zrozumieniem, rozsądnym stawianiem granic, radosną zabawą, a także literaturą, muzyką, sztuką.
 • Zapewnienie dzieciom przyjaznego, odpowiednio przystosowanego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, uwagi wychowawców, aby bawiły się radośnie, przyswajały wiedzę chętnie, były odważne i ciekawe świata do granic dziecięcego poznania.
 • Ciepła, rodzinna atmosfera.
 • Komfortowe warunki opieki, wypoczynku i zabawy.
 • Odkrywanie i ukierunkowywanie indywidualnego potencjału każdego dziecka.
 • Wspieranie kreatywnych, pełnych pasji i wyobraźni naturalnych postaw dziecięcych.
 • Nauka samodzielności i umiejętności swobodnego wykonywania czynności codziennych (higiena osobista, jedzenie, ubieranie, sprzątanie po sobie).
 • Kształcenie poczucia piękna i estetyki.
 • Uwrażliwianie dziecka na literaturę, muzykę, sztukę.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego i wyobraźni przestrzennej poprzez zajęcia matematyczne i techniczne.
 • Doświadczenia z dziedziny nauk ścisłych.
 • Pierwsze doświadczenia językowe: język angielski (metoda immersji językowej).
 • Dostosowywanie zajęć do swobodnego, indywidualnego rytmu rozwoju poszczególnych przedszkolaków.
  Pomoc rodzicom w kształceniu postaw etycznych dzieci zgodnych z humanistycznym systemem wartości (wzajemny szacunek, tolerancja).
 • Pomoc w budowaniu więzi i wartościowych relacji społecznych.
 • Przygotowanie wychowanków do edukacji wczesnoszkolnej, kształtowanie i analiza gotowości szkolnej pięciolatka i sześciolatka.